Ερωτηματολόγιο Παρατηρητηρίου για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Το ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) περιστατικών βίας και εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες της χώρας. Σημείωσε ελεύθερα και ειλικρινά τις απόψεις σου, όποιες και να είναι. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα στοιχεία πρόσβασης του σχολείου δεν πρέπει να κοινοποιηθούν σε τρίτους ή σε μαθητές. Ο υπεύθυνος καθηγητής πληροφορικής ή ο διευθυντής του σχολείου εισάγει ο ίδιος τους μαθητές στο σύστημα, προκειμένου να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.
Σε περίπτωση που τα στοιχεία του σχολείου έχουν κοινοποιηθεί ήδη, πρέπει να προβείτε σε αλλαγή του κωδικού του σχολείου, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο (Για την πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο, απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχει το σχολείο σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
 

Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Αν θέλετε πρόσθετες διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποκλειστικά στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

t05sded@minedu.gov.gr (για θέματα σχετικά με το ερωτηματολόγιο)
cpappa@minedu.gov.gr (για τεχνικά θέματα)

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

 Η υπηρεσία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου: «ΣΤΗΡΙΖΩ-Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»