Έρευνα πεδίου «Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής», της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Επισημαίνεται ότι τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται μόνο από τα δημοτικά σχολεία που εφάρμοσαν κατά το περασμένο σχολικό έτος (2011-2012) το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καθώς και το σύνολο των νηπιαγωγείων που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών.

Παρακαλούμε τα ερωτηματολόγια να συμπληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 18/03/2013 και ώρα 24:00. Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η έρευνα πεδίου.


Ερωτηματολόγιο Γονέα/Κηδεμόνα, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Ερωτηματολόγιο Διευθυντή Σχολείου – Εκπαιδευτικού, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Για την είσοδό σας, χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων

Αν θέλετε πρόσθετες διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση evaluation.neosxoleio@gmail.com

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

 Η υπηρεσία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου: «ΣΤΗΡΙΖΩ-Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»